Pravila obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka

HBO Europe s.r.o., sa sjedištem u Pragu 7, Jankovcova 1037/49, Češka Republika, upisan u sudski registar Općinskog sud u Pragu, broj C 29418 ("HBO", "mi") je voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju po ovim Pravilima obrade osobnih podataka te je kao takav u obvezi osigurati da se obrada vrši u skladu s primjenjivim pozitivnim pravom.

Registriranjem korisničkog računa, korisnik ("Vi" ili “Korisnik”) prima na znanje obradu svojih osobnih podataka od strane HBO u skladu s odredbama kako slijede.

Pozivamo Vas da pročitate Uvjete korištenja prije čitanja pravila obrade osobnih podataka ("Pravila obrade osobnih podataka”). Stisnite ovdje za Pravila korištenja. HBO koristi kolačiće pod uvjetima Pravila o kolačićima koja je neodvojivi dio ovih Pravila obrade osobnih podataka. Stisnite ovdje za Pravila o kolačićima.

Sažetak

Ovo je sažetak o tome na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke. Detaljnije informacije možete pronaći nakon ovog sažetka.

Obrada osobnih podataka potrebna nam je kako bismo Vam mogli pružiti Uslugu. To znači da ne možete prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka, a očekivati od nas da Vam ujedno pružamo Uslugu. Ipak, imate pravo prigovoriti obradi nekih od svojih osobnim podataka, primjerice ako predmetna upotreba nije potrebna da bismo Vam mogli pružiti svoju Uslugu, ali nam je ipak potrebna, primjerice radi slanja marketinških obavijesti putem e-maila. Ovo Vaše pravo je dalje razložena niže u Odjeljku 8.

Kao ispitanik, na raspolaganju imate niz drugih prava kako biste dobili uvid i utjecali na način kako HBO obrađuje Vaše osobne podatke. Ova prava obuhvaćaju pravo pristupa osobnim podacima koje HBO o Vama pohranjuje, pravo zatražiti da ispravimo neki neispravni podatak te pravo da podnosite prigovore nadzornim tijelima ako imate bojazni u vezi obrade Vaših osobnih podataka od strane HBO-a. Ova Vaša prava su dalje razložena niže u Odjeljku 8.

Osobni podaci koje mi obrađujemo sastoje se od podataka koje ste nam pružili prilikom registriranja korisničkog računa kod HBO-a. Također obrađujemo i osobne podatke koje nam i na drugi način pružite prilikom kontaktiranja HBO-a (kao kod primjerice pozivanja službe za korisnike) te podatke koje pružite kad sudjelujete u anketi. HBO će također vršiti analizu na koji način Vam pružamo uslugu, primjerice koje filmove i TV serije gledate, uređaje koje koristite za pristup Usluzi te lokacije s kojih pristupate Usluzi.

Svrhe naše obrade osobnih podataka uključuju mogućnost pružati Vam uslugu kroz razne platforme te ispuniti naše zakonske obaveze. Primjerice, mi ćemo:

1) Koristiti Vaše e-mail i zaporku kako bismo Vam omogućili da se prijavite na svoj račun i koristite uslugu streaminga omogućenu od strane HBO-a;

2) Koristiti Vaše podatke iz povijesti pregledavanja npr. koje ste filmove ili TV serije počeli gledati i gdje ste zastali s gledanjem, a kako bismo Vam omogućili nastavak gledanja tamo gdje ste zastali čak i ako promijenite uređaj;

3) Koristiti indentifikatore Vašeg računa, povijest pregledavanja te podatke o uređajima kako bismo unaprijedili kvalitetu i stabilnost naše Usluge te ispravili greške, primjerice minimizirali prekide i učinili uslugu dostupnijom; i

4) Koristiti Vaše detalje plaćanja i IP adresu kako bismo osigurali da ste rezident države u kojoj se Usluga nudi te Vam omogućiti da koristite uslugu u drugim državama u skladu s pravom EU/EGP.

Ukoliko nas drugačije ne obavijestite (povučete suglasnost) kada se prijavite na Uslugu ili gdjekad kasnije, obrađivat ćemo identifikatore računa, povijest pregledavanja te podatke o uređajima u svrhu profiliranja. To znači da ćemo na temelju Vaše povijesti pregledavanja, podataka o uređajima te identifikatorima računa procjenjivati Vaše preferencije i interese za različite TV serije i drugi sadržaj koji pružamo. HBO koristi te podatke kako bi pružio Vama prilagođene informacije i vijesti u vezi serija i posebnih ponuda, kako bi analizirao kako Usluga može biti poboljšana te identificirao preferencije Korisnika u vezi sadržaja, a kako bi prilagodio sadržaj koji se nudi Korisniku.

Ako ne želite da se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga temeljenog na Vašem profilu, možete nas kontaktirati putem e-maila.

Ako se, po registraciji ili kasnije, pretplatite na newsletter (bilten) ili neki drugi marketinški materijal, možete povući suglasnost za izravni marketing prateći poveznicu na dnu newslettera (biltena) ili bilo kojeg drugog marketinškog e-maila koji biste mogli primiti od HBO-a.

Vaši osobni podaci bit će preneseni kompanijama (trgovačkim društvima) izvan EU koja smo angažirali da, između ostaloga, budemo u mogućnosti pružiti Vam našu Uslugu. Predmetne države možda ne pružaju jednaku razinu zaštite osobnih podataka kao Vaša država. Ipak, prijenosi se vrše na način kojim se osigurava da Vaši osobni podaci ostaju zaštićeni.

Ako imate ikakvih pitanja o tome kako HBO obrađuje i štiti Vaše osobne podatke, uvijek ste dobrodošli kontaktirati HBO-ova službenika za zaštitu podataka (DPO).

Kontakt podaci DPO-a: dpo@hbo.eu.

U nastavku slijedi detaljniji opis kako koristimo osobne podatke.

1. Koji subjekt je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

HBO Europe s.r.o., matični broj društva 29418, je voditelj obrade osobnih podataka sukladno ovim Pravilima obrade osobnih podataka.

Naši kontakt podaci su:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prag 7
Češka Republika

E-mail: privacypolicy@hbo.eu

Telefon: +42061094444

2. Što su “osobni podatak” i "obrada osobnih podataka"?

Pojam “osobni podatak”, kako se koristi u ovim Pravilima obrade osobnih podataka je svaki dio informacije koji može, samostalno ili u vezi s drugim dijelovima informacije, biti upotrijebljen za identifikaciju pojedinca, kao i svaki drugi podatak koji se smatra osobnim podatkom sukladno pozitivnom pravu koje se primjenjuje na HBO, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).

Ova Pravila obrade osobnih podataka obuhvaćaju sve osobe podatke koji se u bilo kojoj formi smatraju obrađenim sukladno primjenjivom pozitivnom pravu u odnosu na Vas kao Korisnika, uključujući osobne podatke koji su prikupljeni, sačuvani, pohranjeni, preneseni, otkriveni ili na bilo koji drugi način korišteni od strane HBO-a.

3. Koji osobni podaci se obrađuju i u koju svrhu?

HBO će o Vama prikupljati i obrađivati samo osobne podatke kako je to obrazloženo u ovim Pravilima obrade osobnih podataka i detaljnije razloženo u “Tablici obrade osobnih podataka“ u Odjeljku 11.

4. Kako su Vaši osobni podaci zaštićeni?

HBO je implementirao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kako bi se osiguralo da samo ovlaštene osobe imaju pristup istima. HBO koristi tehničke sigurnosne sustave, kao što su vatrozid (firewall), tehnologije šifriranja, lozinke i protuvirusni programi, kako bi se spriječilo i izbjeglo neovlašteno korištenje osobnih podataka.

5. Koliko dugo se pohranjuju moji osobni podaci?

HBO neće pohranjivati ili obrađivati Vaše osobne podatke duže od onoga što je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade navedene u ovim Pravilima obrade osobnih podataka ili u skladu s bilo kojom obvezom pozitivnog prava, kao što je detaljnije razloženo u “Tablici obrade osobnih podataka“ u Odjeljku 11.

Stoga, kada je svrha u odnosu na određenu vrstu osobnih podataka ispunjena, HBO će brisati ili anonimizirati relevantne osobne podatke čim je to razumno moguće. Imajte na umu da možemo pohraniti Vaše osobne podatke za slanje newslettera i marketinških e-maila, za razdoblje nakon što prestanete s uslugom, u mjeri u kojoj je to dopušteno pozitivnim pravom. Navedeno vremensko razdoblje ovisi o državi u kojoj živite. U svakom trenutku možete povući suglasnost za primanje takvih newslettera (biltena) ili drugog marketinškog materijala prateći poveznicu na dnu newslettera (biltena) ili bilo kojeg drugog marketinškog e-maila koji biste mogli primiti od HBO-a.

6. S kim dijelimo osobne podatke

Društva grupacije HBO

Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni drugim društvima unutar HBO grupe i društvima s kojima HBO grupa surađuje, kad je dostavljanje takvih podataka nužno za svrhu i interese HBO-a i HBO grupe, to jest, pružanje njihovih usluga u najvišoj mogućoj kvaliteti, izravnom oglašavanju ili drugom oglašavanju, putem e-maila ili drugog kanala, ili HBO-ovih usluga i proizvoda, društvima unutar HBO grupe ili drugim društvima te za anketu tržišta. Tijekom pregleda takvih operacija, HBO je utvrdio da gore navedeni interesi nisu nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društva angažirana od strane HBO-a

Vaši osobni podaci bit će dostavljeni i obrađeni od strane trećih pružatelja i dobavljača koji obavljaju usluge za HBO, kako bi se omogućilo tim društvima obavljanje usluga koje je zatražio HBO. Takva će društva biti iz ili izvan EU. Usluge koje će se zatražiti uključuju pružanje infrastrukture i IT usluga, pružanje usluga korisnicima, obrada tržišnih istraživanja, upravljanje slanja putem e-maila, izvođenje statističkih analiza i profiliranja te obrada kreditne kartice i transakcije debitne kartice.

Samo osobni podaci koji su nužni za ispunjavanje svrha navedenih u “Tablici obrade osobnih podataka“ u Odjeljku 5 će biti preneseni društvima angažiranima s naše strane. Svi treći pružatelji i dobavljači obvezni su slijediti upute HBO-a i primjenjive sporazume voditelja obrade osobnih podataka te sve druge sporazume koji su uspostavljeni između HBO-a i njegovih trećih pružatelja/dobavljača te moraju implementirati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Vlasti

HBO će možda morati pružiti osobne podatke odgovarajućim vlastima (npr. poreznoj upravi ili policiji), sukladno pozitivnom pravu te u svrhu ispunjenja pravnih obveza u svakoj nadležnosti gdje HBO ima Korisnike. U slučaju povrede osobnih podataka, određeni osobni podaci će možda morati biti dostavljeni vlastima zaduženim za zaštitu osobnih podataka.

7. U koje će države Vaši osobni podaci biti preneseni?

Vaši osobni podaci bit će preneseni tvrtkama iz drugih zemalja unutar i izvan EU koje smo angažirali, između ostalog, da Vam možemo pružiti našu uslugu. Relevantne zemlje izvan EU možda ne mogu osigurati istu razinu zaštite osobnih podataka kao i Vaša država U takvim slučajevima, HBO će osigurati da su osobni podaci adekvatno zaštićeni od strane primatelja u takvim zemljama. Odgovarajuća zaštita obično može nametati ugovorne obveze primateljice koje osiguravaju da takva strana zadržava istu visoku razinu privatnosti i sigurnosti podataka koju provodi HBO. Molimo pogledajte “Tablicu prijenosa osobnih podataka“ za detaljniji opis država izvan EU u koje će osobni podaci biti preneseni.

8. Koja su Vaša prava u odnosu na osobne podatke?

Pravo pristupu i ispravljanja

Imate pravo dobiti informacije o tome koje osobne podatke HBO obrađuje u odnosu na Vas, izvor podataka, u koju svrhu su podaci bili obrađivani te identitet stranaka kojima su Vaši podaci bili dostavljani. Također imate svakodobno pravo zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka. Ako je zahtjev evidentno neosnovan ili pretjeran, a osobito jer je ponavljajućeg karaktera, HBO Vam može obračunati razumnu administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po takvom zahtjevu.

Pravo brisanja (‘pravo na zaborav’)

Možete zatražiti da se Vaši osobni podaci obrišu sukladno specifičnim okolnostima, odnosno ako ste primjerice otkazali Uslugu i ako (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su se prikupljali i (ii) nema zakonitog razloga za nastavak obrade ili je obrada nezakonita ili osobni podaci moraju biti obrisani kako bi se zadovoljile pravne obveze Europske Unije ili Češke Republike kojima je HBO podložan. Molimo kontaktirajte HBO radi daljnjih informacija o brisanju Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo prigovoriti određenoj obradi ili zatražiti da se obrada osobnih podataka ograniči ako (i) osobni podaci nisu točni ili (ii) smatrate da je obrada nezakonita ili (iii) HBO temelji svoju obradu na legitimnom interesu ili (iv) smatrate da HBO više ne treba osobne podatke za svrhu koja je navedena u “Tablici obrade osobnih podataka“ u Odjeljku 13. Ipak, čak i ako prigovorite pojedinoj obradi, HBO može nastaviti takvu obradu ako mu je to dozvoljeno ili naloženo pozitivnim pravom, primjerice kako bi ispunio pravne pretpostavke ili ispunio ugovorne obveze u odnosu na Vas.

Pravo povući privolu

Ako ste u bilo kojem trenutku dali privolu HBO-u da obrađuje Vaše osobne podatke (primjerice u slučaju prijave na newsletter), uvijek možete povući privolu za bilo koju daljnju obradu koja je ovisna o takvoj privoli.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Također nas možete zatražiti da izravno prenesemo takve podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

9. Što treba učiniti u slučaju da imate prigovore?

Ako imate bilo kakvih prigovora na način na koji koristimo Vaše osobne podatke ili želite daljnje informacije, zamolili bismo Vas da prvo kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka. Ipak, uvijek možete i prigovoriti nadležnom nadzornom tijelu o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, točnije nadzornom tijelu gdje živite, radite ili gdje se navodna povreda dogodila. Molimo da koristite sljedeću poveznicu kako biste utvrdili relevantno nadzorno tijelo u Vašoj državi:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Bez utjecaja na Vaša prava na pritužbe, ako smatrate da su Vaša prava iz ovih Pravila obrade osobnih podataka povrijeđena zbog obrade Vaših osobnih podataka u nepoštivanju važećih zakona, možete pokrenuti postupke pred nadležnim sudovima, uključujući i sudove države članice EU u kojoj imate redovno prebivalište.

U svakom slučaju, preporučljivo je da, u svrhu bržeg i učinkovitijeg rješenja spornog pitanja, pošaljete svoje prigovore ili upite HBO-u prije no što se obratite vlastima.

10. Dopune

Ova Pravila obrade osobnih podataka mogu biti svakodobno modificirana od strane HBO-a. Poželi li HBO koristiti osobne podatke drugačije nego li je propisano Pravilima obrade osobnih podataka koja su na snazi u trenutku prikupljanja osobnih podataka, obavijest o takvim modifikacijama će biti omogućena Korisnicima na vidljiv način (primjerice, takva Vam obavijest može biti poslana putem e-maila).

11. Tablica obrade osobnih podataka

Niže navedena Tablica obrade osobnih podataka predstavlja opći pregled kategorija osobnih podataka koje HBO prikuplja i obrađuje u odnosu na svoje Korisnike te svrhu obrade pojedine kategorije podataka.

Sljedeći se pojmovi koriste u tablici te možda zahtijevaju pojašnjenje:

 

 

 

 

 

 

Vrsta osobnog podatka i izvor

Svrha

Pravna osnova

Vrijeme zadržanja ili kriterij

Identifikacijski podaci uključujući, ali ne ograničeno na

Identifikacijska oznaka računa,

ime,

prezime,

kodovi vaučera i

dobna stopa.

 

Izvor: Izravno od Korisnika kod prijave ili od partnera HBO-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omogućiti HBO-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima, uključujući provedbu primjenjivih odredaba i uvjeta (npr. Ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon otkazivanja pretplate. Ako se Korisnik nikada nije pretplatio (samo je prvi korak registracije završen) - do 12 mjeseci nakon stvaranja korisničkog računa.

 

Omogućiti HBO-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otklanjanje poteškoća.

Omogućiti HBO-u slanje izvješća svojim dobavljačima/partnerima u svrhu praćenja, ako se korisnik prijavio pomoću koda vaučera.

Legitimni interes

Omogućiti HBO-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima.

Omogućiti HBO-u da se uskladi s pravnim obvezama koje se na njega primjenjuju, uključujući odgovor na zahtjeva vlasti za pristupom osobnim podacima.1

Pravna obveza

Podaci za kontakt

uključujući, ali ne ograničeno na e-mail adresu, telefonski broj.

 

Izvor: Izravno od Korisnika kod prijave ili u kontaktu s korisničkom podrškom HBO-a.

Omogućiti HBO-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima, uključujući provedbu primjenjivih odredaba i uvjeta (npr. Ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon prestanka pretplate. Ako se Korisnik nikada nije pretplatio (samo je prvi korak registracije završen) - do 12 mjeseci nakon stvaranja korisničkog računa.

 

Omogućiti HBO-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti HBO-u da šalje Korisniku relevantne informacije u vezi s pretplatom/računom, primjerice e-mail dobrodošlice, dopune usluga i slično.

Omogućiti HBO-u da se uskladi s pravnim obvezama koje se na njega primjenjuju, uključujući odgovor na zahtjev vlasti za pristupom osobnim podacima.2

Pravna obveza

Omogućiti HBO-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima.

Legitimni interes

Pružati Korisnicima marketinške informacije putem e-maila, primjerice newsletteri (bilteni) i marketinška istraživanja.

Privola

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate, ako korisnik nije povukao suglasnost za profiliranje ili izravni marketing.

Omogućiti HBO-u da šalje korisnicima nemarketinške (istraživačke) ankete u kojim mogu sudjelovati na dobrovoljnoj bazi.

Legitimni interes

Pojedinosti o plaćanju – uključujući, ali ne ograničeno na podatke o debitnoj i kreditnoj kartici (poput: broja kreditne/debitne kartice, datuma isteka, CVV/CVC broja, imena nositelja kartice, fizičke adrese, podaci o PayPal računu) te povijest plaćanja (uključujući podatke o probnom razdoblju, razdobljima bez aktivne pretplate i sl.).

 

Izvor: Izravno od Korisnika kod prijave te, u odnosu na povijest plaćanja, kontinuirano dok se plaćanja vrše.

 

Omogućiti HBO-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima te omogućiti naplaćivanje pretplaćene usluge od Korisnika.

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon prestanka pretplate.

Ako korisnik otkaže pretplatu tijekom probnog razdoblja, do 12 mjeseci nakon kraja probnog razdoblja.

 

 

 

Omogućiti HBO-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti HBO-u da šalje korisnicima relevantne informacije u vezi s pretplatom/računom, primjerice obavijesti o isteku debitne/kreditne kartice.

Omogućiti HBO-u da analizira kako se usluge koje nudi Korisnicima mogu unaprijediti.

Legitimni interes

Omogućiti HBO-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima.

Omogućiti HBO-u da se uskladi s pravnim obvezama koje se na njega primjenjuju, uključujući knjigovodstvena3 i EU pravila o prenosivosti sadržaja.4

Pravna obveza

Tijekom trajanja Korisničkog računa do kraja razdoblja zakonskog zadržanja, ali ne duže od 10 godina nakon prestanka pretplate. Ako je Korisnik prekinuo pretplatu tijekom besplatnog probnog razdoblja, do 12 mjeseci nakon završetka besplatne probne verzije.

Podaci o digitalnim informacijama uključujući, ali ne ograničeno na geo-lokaciju/IP adresu, vrstu uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, kod države, podatke o pružatelju Internet usluge, verziju operativnog sustava, lozinku.

 

Izvor: Pribava temeljena na Korisnikovoj upotrebi Usluge.

Omogućiti HBO-u da dostavi pretplatničku uslugu svojim Korisnicima, uključujući provedbu primjenjivih odredaba i uvjeta (npr. Ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

 

Geo-lokacija/IP adresa kod države, podatke o pružatelju Internet usluge: Tijekom trajanja Korisničkog računa do kraja razdoblja ograničenja, ali ne duže od 3 godine nakon prestanka pretplate. Ako je Korisnik prekinuo pretplatu tijekom besplatnog probnog razdoblja, do 12 mjeseci nakon završetka besplatne probne verzije.

Vrsta uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, verzija operativnog sustava, lozinka: tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate

 

Omogućiti HBO-u optimiziranje dostave usluge na svaki posebni uređaj koji se koristi za pristup Usluzi.

Omogućiti HBO-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti HBO-u dostavu relevantnih informacija Korisniku u vezi s pretplatom/računom, primjerice dopune usluge.

Omogućiti HBO-u da unaprijedi svoje proizvode i usluge koje nudi Korisnicima, uključujući sigurnost HBO-ovih sistema/platformi.

Legitimni interes

Omogućiti HBO-u da spriječi zlouporabu besplatnih probnih razdoblja i obrani se od prijevarnih tvrdnji Korisnika u vezi s plaćanjima..

Omogućiti HBO-u da se uskladi s EU pravilima o prenosivosti sadržaja - propisanim Uredbom o prenosivosti.

Pravna obveza

Informacije o upotrebi - uključujući, ali ne ograničeno na povijest pregledavanja, registraciju i deregistraciju usluga, listu gledanja, ulogiravanja i odlogiravanja i sl. te rezultate marketinškog praćenja.

 

Izvor: Pribava temeljena na Korisnikovoj upotrebi Usluge.

Omogućiti HBO-u da dostavlja pretplatničke usluge svojim Korisnicima, uključujući opciju „nastavi gledati“.

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate

Omogućiti HBO-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otklanjanje poteškoća

Omogućiti HBO-u da unaprijedi proizvode i usluge koje nudi Korisnicima.

Legitimni interes

Omogućiti HBO-u da prati izravne marketinške aktivnosti kojima se ciljaju Korisnici.

Privola

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate, osim ako Korisnik nije povukao privolu za profiliranje ili izravni marketing.

Zapisi o pozivima – odnosno zapisi o dolaznim pozivima službi za korisnike.

 

Izvor: Pozivi službi za korisnike se snimaju

Unaprijediti kvalitetu korisničke podrške Korisniku i ostalima koji zovu službu za korisnike HBO-a.

Legitimni interes

12 mjeseci nakon snimanja poziva.

Nemarketinški odaziv anketama – odnosno reakcije Korisnika na ankete u kojima korisnici sudjeluju na poziv, koje reakcije mogu sadržavati osobne informacije.

 

Izvor: Izravno od Korisnika koji odluče sudjelovati u anketi.

Omogućiti HBO-u da unaprijedi proizvode i usluge koje nudi Korisnicima

Legitimni interes

12 mjeseci nakon završetka anketiranja.

Odgovori marketinške ankete - npr. odgovori koje su Korisnici dali u marketinškim istraživanjima u kojima su zamoljeni da sudjeluju, a koji odgovori mogu sadržavati osobne podatke

Izvor: Izravno od korisnika koji odluče sudjelovati u anketama

Omogućiti HBO-u da razumije korisničko iskustvo budućih, sadašnjih i prošlih korisnika kako bi ponudio ili prilagodio svoje usluge.

Pristanak

 

Za vrijeme trajanja korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate, osim ako Korisnik nije isključio opciju profiliranja ili izravnog marketinga.

Drugi podaci dostavljeni službi za korisnike – uključujući, ali ne ograničeno na daljnje informacije koje Korisnik može pružiti službi za korisnike HBO-a u svrhu da HBO pomogne Korisniku s materijom, primjerice preferirani jezik.

 

Izvor: Izravno od Korisnika koji se obrati HBO-ovoj službi za korisnike.

Omogućiti HBO-u pružanje korisničke podrške svojim korisnicima na zahtjev (npr. ako Korisnik kontaktira HBO), uključujući otklanjanje poteškoća

Izvršenje ugovora

 

Tijekom trajanja Korisničkog računa i 12 mjeseci nakon prestanka pretplate.

1 Posebno Zakon br. 141/1961 Coll., Zakon o kaznenom postupku, Zakon br. 132/2010 o audiovizualnim medijskim uslugama na zahtjev i Zakon br. 634/1992 Coll., Zakon o zaštiti potrošača.
2 Posebno Zakon br. 141/1961 Coll., Zakon o kaznenom postupku, Zakon br. 132/2010 o audiovizualnim medijskim uslugama na zahtjev i Zakon br. 634/1992 Coll., Zakon o zaštiti potrošača.
3 Posebno Zakon br. 563/1991 Coll. o računovodstvu i Zakon br. 235/2004 Coll. o porezu na dodanu vrijednost.
4 Vidi Uredbu (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga mrežnog sadržaja na unutarnjem tržištu („Uredba o prenosivosti“).

12. Tablica prijenosa osobnih podataka

Niže navedena Tablica prijenosa osobnih podataka predstavlja opći pregled kategorija osobnih podataka koje se prenose od strane HBO-a u treće države (izvan EU), svrhu takvih prijenosa te sigurnosne mjere koje su poduzete:

 

Vrsta osobnih podataka koji će biti preneseni

Primjenjiva treća zemlja uključena u prijenos osobnih podataka

Svrha prijenosa osobnih podataka

Sigurnosna mjera ili mjere poduzete radi osiguranja da je prijenos osobnih podataka sukladan primjenjivu pravu

Identifikacijski podaci

Podaci za kontakt

Podaci o digitalnim informacijama

 

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Otklanjanje poteškoća i uklanjanje pogrešaka (debugging)

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Članak 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Identifikacijski podaci

Podaci o digitalnim informacijama

Informacije o upotrebi

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Pružanje softvera koji HBO koristi kako bi pratio svoju pretplatničku uslugu.

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Članak 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Identifikacijski podaci

Podaci za kontakt

Podaci o digitalnim informacijama Informacije o upotrebi

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Pružanje IT sustava koji se koriste za marketing i upravljanje kampanjama.

 

 

 

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti, (Odluka o primjerenosti, Članak 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Članak 46.2 GDPR)) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 

Identifikacijski podaci

Podaci za kontakt

Pojedinosti o plaćanju

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Pružanje usluge naplate i povezanih IT sustava.

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti, (Odluka o primjerenosti, Članak 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Članak 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikacijski podaci

Podaci za kontakt

Podaci o digitalnim informacijama Informacije o upotrebi

Podaci o korespondenciji sa službom za korisnike

Sjedinjene Američke Države (SAD)

Pružanje sustava za korisničku/tehničku podršku i povezanih IT sustava

 

 

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti, (Odluka o primjerenosti, Članak 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Članak 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en